Bee7en

»

xĩu nha

1 month ago on August 24th, 2014 |J |VIA -SOURCE
Tagged as: #2ne1 #minzy 
Gorgeous Maknaes ❤️

1 month ago on August 24th, 2014 |J |VIA -SOURCE
Tagged as: #2ne1 

i want you to want me~ 

1 month ago on August 21st, 2014 |J |VIA -SOURCE
Tagged as: #cl #2ne1 
Is it u in the photo? Are u vietnamese? I can't understand anything what u written.

Anonymous

I’m Vietnamese :) That is my Se7en :)

3 months ago on June 29th, 2014 |J
kitesquotes:

"Có người cố tình moi hết tim mình ra cho bạn, nhưng bạn lại giả vờ không biết là vì bạn không thích.Có người cố tình moi hết tim bạn ra, nhưng bạn lại giả vờ không đau là bởi vì bạn yêu.”{Nguồn: Weibo - Dịch: Thiên Lam}des by JolFany@Kitesvn.com 

kitesquotes:

"Có người cố tình moi hết tim mình ra cho bạn, nhưng bạn lại giả vờ không biết là vì bạn không thích.
Có người cố tình moi hết tim bạn ra, nhưng bạn lại giả vờ không đau là bởi vì bạn yêu.”

{Nguồn: Weibo - Dịch: Thiên Lam}
des by JolFany@Kitesvn.com 

4 months ago on May 25th, 2014 |J |VIA -SOURCE
Tagged as: #quote 
4 months ago on May 23rd, 2014 |J |VIA -SOURCE
Tagged as: #2NE1 

Actually, this person has nothing to do with me. Whatever his future may be, I will be nonchalant about it. [x]

4 months ago on May 23rd, 2014 |J |VIA -SOURCE
Tagged as: #tian fu zhen #hebe tian #330 
february-wooden-fish:

“Thật ra tôi không phải rất sợ tối, cũng không phải rất sợ sấm. Cho dù là sợ, tôi cũng sẽ làm ra vẻ không hề gì. Nhưng khi có một người đáng tin cậy ở bên cạnh bảo vệ an ủi mình, cho mình dựa dẫm, tôi chợt cảm thấy nhát gan lại là một việc sung sướng đến vậy.”
— Ký ức độc quyền | Mộc Phù Sinh

february-wooden-fish:

Thật ra tôi không phải rất sợ tối, cũng không phải rất sợ sấm. Cho dù là sợ, tôi cũng sẽ làm ra vẻ không hề gì. 
Nhưng khi có một người đáng tin cậy ở bên cạnh bảo vệ an ủi mình, cho mình dựa dẫm, tôi chợt cảm thấy nhát gan lại là một việc sung sướng đến vậy.
— Ký ức độc quyền | Mộc Phù Sinh
4 months ago on May 23rd, 2014 |J |VIA -SOURCE
Tagged as: #quote 
4 months ago on May 21st, 2014 |J |VIA -SOURCE
Tagged as: #DARA #2NE1 
mauvais-coffee:

Ngay cả chị có cố đến đâu thì chị vẫn chỉ là một đứa con gái thất bại. Chị thấy tội nghiệp cho bố chị, vì đã đẻ ra một cái đứa như chị. Mà chị lại đéo chết được nên nó mới bi kịch đến tận bây giờ em à..

mauvais-coffee:

Ngay cả chị có cố đến đâu thì chị vẫn chỉ là một đứa con gái thất bại. Chị thấy tội nghiệp cho bố chị, vì đã đẻ ra một cái đứa như chị. Mà chị lại đéo chết được nên nó mới bi kịch đến tận bây giờ em à..

6 months ago on April 4th, 2014 |J |VIA -SOURCE
Tagged as: #quote